Adera Kapital har som målsättning att erbjuda ägare till fåmansbolag och privatpersoner en effektiv kapitalplanering för framtiden.

Adera Kapital är ett renodlat rådgivningsföretag verksamt inom den finansiella sektorn, där vi erbjuder ekonomisk guidning och tjänster inom huvudsakligen kapitalförvaltning, försäkring och skatteoptimering. Vi vänder oss primärt till andra framgångsrika ägarledda fåmansföretag, privatpersoner, stiftelser och institutioner som ställer höga krav på sin personliga rådgivningspartner Vi är en finansiell aktör utan externa ägare. Vi förmedlar inga egna fonder eller finansiella produkter. Vi menar på att det blir omöjligt att ge de bästa råden när man jobbar för ett bolag som har sina egna produkter. Därför har vi valt att specialisera oss på att bygga förvaltningsportföljer från det enorma utbud som redan finns. För dig som kund innebär det en större valfrihet och möjlighet till bättre avkastning.

”Vår målsättning är att ge dig som kund samma möjligheter som institutionella investerare!”

På Adera Kapital är all kapitalförvaltning lika viktig och vi hjälper därmed våra kunder att förvalta pensionskapital, privat överlikviditet, företagskassor, barnspar och generationskapital. Vi arbetar enbart med noterade värdepapper utgivna av kvalitetssäkrade banker, fond- och försäkringsbolag och hjälper våra kunder att få och bibehålla kontrollen på sin totala finansiella bild.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Aktier och Preferensaktier
  • Aktiefonder
  • Depåförsäkringar
  • Företagsobligationer
  • Hedgefonder
  • Kapitalförsäkringar
  • Pensionsförsäkringar
  • Skatter
  • Strukturerade produkter
  • ISK (Investeringssparkonto)