Om du fått nog av bankrådgivare som enbart talar varmt om de egna fonderna eller på den provisionsjagande mäklaren kan Adera Kapital vara rätt rådgivare för dig. Genom att primärt styra vår intäkt till ett rådgivningsarvode och därmed inte vara beroende av att förmedla produkter med hög provision kan Adera Kapitals rådgivare ge sann rådgivning.

All rådgivning från Adera Kapital är individuellt anpassad och baserad på dialog med den enskilde kunden. Vi tror på konceptet att anpassa lösning efter kunden, inte tvärtom! Inom förmögenhetsförvaltningen tar vi speciellt hänsyn till placeringshorisont, likviditetsbehov och riskbenägenhet.

I uppdraget handlar det om att förstå våra kunders behov & mål samt att skapa förtroende, tillit och ömsesidig respekt som grund för ett framtida långsiktigt samarbete. Vi förespråkar en öppen dialog och fullständig transparens i alla våra kundrelationer.

Kapitalförvaltning

Adera Kapital är ett renodlat rådgivningsföretag verksamt inom den finansiella sektorn, där vi erbjuder ekonomisk guidning och tjänster inom huvudsakligen kapitalförvaltning, försäkring och skatteoptimering. Vi vänder oss primärt till andra framgångsrika ägarledda fåmansföretag, privatpersoner, stiftelser och institutioner som ställer höga krav på sin personliga rådgivningspartner.

Vår ambition och målsättning är att du som kund hos Adera Kapital ska känna att någon verkligen tar hand om ditt eller ditt företags kapital. Vi arbetar med rådgivande förvaltning vilket innebär att du som investerare är delaktig i alla beslut.

Pension och Försäkring

På Adera Kapital är all kapitalförvaltning lika viktigt och vi hjälper våra kunder att förvalta likväl premiepension, tjänstepension och övrigt kapital i försäkring. Vi arbetar med alla de stora bolagen och ser till att våra kunder har koll på sitt sparande. Eftersom skatt ska betalas på försäkringens värde så är det viktigt att ha en aktivitet i förvaltningen. Hos oss får du en aktiv förvaltning av din pension och annat sparande.

Vad gäller din tjänstepensionsförsäkring så kan du hos oss välja mellan en rad olika försäkringsbolag och olika typer av förvaltning för kapitalet (fondförvaltning eller traditionell livförvaltning). Om du dör innan du fått ut alla pengar som du sparat så kan förmånstagarna som du valt få efterlevandepension.

Företagsrådgivning

Adera Kapital är ett renodlat rådgivningsföretag verksamt inom den finansiella sektorn, där vi erbjuder ekonomisk guidning och tjänster inom huvudsakligen kapitalförvaltning, försäkring och skatteoptimering. Vi vänder oss primärt till andra framgångsrika ägarledda fåmansföretag, privatpersoner, stiftelser och institutioner som ställer höga krav på sin personliga rådgivningspartner.

Vår ambition och målsättning är att du som kund hos Adera Kapital ska känna att någon verkligen tar hand om ditt eller ditt företags kapital. Vi arbetar med rådgivande förvaltning vilket innebär att du som investerare är delaktig i alla beslut.