RådgivningAdera Kapital AB är ett renodlat rådgivningsföretag verksamt inom den finansiella sektorn, där vi erbjuder ekonomisk guidning och tjänster inom huvudsakligen kapitalförvaltning, försäkring och skatteoptimering. Vi vänder oss primärt till andra framgångsrika ägarledda fåmansföretag, privatpersoner, stiftelser och institutioner som ställer höga krav på sin personliga rådgivningspartner.

Vår ambition och målsättning är att du som kund hos Adera Kapital ska känna att någon verkligen tar hand om ditt eller ditt företags kapital. Vi arbetar med rådgivande förvaltning vilket innebär att du som investerare är delaktig i alla beslut.

”Att vara fristående är för oss en självklar förutsättning för god rådgivning”

Att lyckas med att sälja på toppen och köpa på den absoluta botten är det få som lyckas med vid annat än fåtal tillfällen under ett år. Långt mer framgångsrik har strategin att fördela sina investeringar i olika tillgångsslag varit, framför allt om man har möjlighet att vara långsiktig och hålla koll på sina kostnader.

Genom att arbeta med placeringar som skapar avkastning i olika marknadsklimat såsom stigande börs, sjunkande räntor, stigande volatilitet eller ökad osäkerhet i världsvalutor – kan vi erbjuda en förvaltning som skapar avkastning betydligt jämnare än till exempel en portfölj med hälften aktier och hälften räntor. Vi kan arbeta med placeringar såsom:

  • Aktier och Preferensaktier
  • Fonder
  • Aktiefonder
  • Företagsobligationer
  • Hedgefonder
  • Strukturerade produkter

Alla har olika behov och olika syn på risk och avkastning. Därför tillämpar vi rådgivande förvaltning, vilket tillåter dig som investerare att vara delaktig i alla beslut. Inom vår kapitalförvaltning arbetar vi inom tre affärsområden, Förmögenhetsförvaltning, Försäkringsrådgivning och Skatteoptimering.

Förmögenhetsförvaltning

Inom förmögenhetsförvaltningen jobbar vi med att utvärdera olika placeringsalternativ från världens ledande förvaltare för att hitta produkter som vi anser har en bra möjlighet att generera bra avkastning samt hitta produkter som motsvarar våra kunders önskemål.

Försäkringsrådgivning

Våra rådgivare ser till din individuella situation och vi kan se till att du är rätt försäkrad, att du inte betalar onödiga avgifter, att du inte har fler försäkringar än vad som absolut är nödvändigt. Vi ger råd kring kapitalförsäkring, pensionsförsäkring, investeringssparkonto och andra tänkbara skattegynnade lösningar!

Skatteoptimering

Många företagare ägnar inte denna del av verksamheten tillräckligt mycket tid och förlorar därmed tusentals kronor i onödig skatteavbränning. Med vår expertis hjälper vi dig som företagare, såväl som privatperson, att betala rätt skatt. Vill ni veta mer är ni välkomna att höra av er för bokning av ett individuellt  möte.