PensionHos Adera är all kapitalförvaltning lika viktigt och vi hjälper våra kunder att förvalta likväl premiepension, tjänstepension och övrigt kapital i försäkring. Vi arbetar med alla de stora bolagen och ser till att våra kunder har koll på sitt sparande. Eftersom skatt ska betalas på försäkringens värde så är det viktigt att ha en aktivitet i förvaltningen.

En aktiv förvaltning gäller i alla lägen oavsett om det är pension eller annat sparande och det är detta som vi är duktiga på.

Förvaltning av kapital i pensions- eller kapitalförsäkring

Din pension

Den pension som du kommer att få på ålderns höst är baserad på flera byggklossar. Primärt får du allmän pension (”det orange kuvertet”). Hur stor denna blir beror bland annat på hur länge du har arbetat och hur mycket du tjänat. Varje år betalas 18,5 procent av din bruttolön in till din allmänna pension. Av dessa går 2,5 procent till din premiepension (PPM) och här kan du själv bestämma hur pengarna ska placeras.

Vidare så får du även pension från din arbetsgivare. Denna kallas tjänstepension och den kan vara avtalad eller individuell. Den allmänna pensionen och tjänstepensionen motsvarar generellt 50 till 65 procent av din slutlön om du går i pension vid 65. Om du känner att detta inte är tillräckligt så kan du komplettera med ett eget privat sparande.

Tjänstepensionsförsäkring

Här kan du välja mellan olika försäkringsbolag och olika typer av förvaltning för kapitalet (fondförvaltning eller traditionell livförvaltning). Om du dör innan du fått ut alla pengar som du sparat så kan förmånstagarna som du valt få efterlevandepension. Dessa förmånstagare kan antingen vara make/maka, sambo eller dina barn.

Kapitalförsäkring

Att spara i en kapitalförsäkring är enkelt och precis som i en pensionsförsäkring så behöver du inte deklarera förändringar som du gör i portföljen. Här väljer du själv vem som ska vara förmånstagare, dvs det är inte begränsat som i en pensionsförsäkring.

”Är du företagare och sparar i tjänstepension? Då kanske du ska överväga att byta till direktpension!”

Vad är direktpension?

Direktpension är ingen ny sparform för företagare och det ger samma trygghet som tjänstepensionen gör vid en eventuell konkurs. Tjänstepensionen är också väldigt ofördelaktig på flera punkter rent skattemässigt men ändå är det många företagare som fortsätter att spara i tjänstepensionen. Diskutera gärna skillnaderna mellan direktpension och tjänstepension med oss! I vissa fall kan skillnaden bli tiotals procent.